Daugiau

komforto,

mažiau

išlaidų

Vokietija

Vokietijos Liudvigshafeno mieste įgycendintas kvartalinės renovacijos projektas - pavyzdys, kaip nepatrauklią teritoriją galima paversti bemaž elitiniu rajonu.

Projekto iniciatorius - chemijos pramonės gigantas BASF, nutaręs atgaivinti netoli savo gamyklos esantį Bruncko gyvenamąjį kvartalą. Kompanijai nuosavybės teise priklausantys pastatai iškilo 1930 metais.

Tačiau atkuriant pastatus irgi nepaisyta energinio naudingumo, statybai naudotos ne pačios šiuolaikiškiausios medžiagos. Gautas rezultatas nedžiugino. Namai sunaudodavo labai daug energijos, pats būstas buvo nepatrauklus gyventi. Gyventojai ėmė sparčiai kraustytis, ir 1990 metais pastatų užimtumas Bruncko kvartale siekė vos 20 proc. Energiniu požiūriu jie buvo visiškai neefektyvūs, tačiau anuomet niekas apie tai negalvojo. Antrojo pasaulinio karo metais kvartalas buvo sugriautas, o po kurio laiko atstatytas pagal pirminiu to laikotarpio planus.

Ėmus analizuoti, kodėl taip atsitiko, paaiškėjo, kad žmonės nepatinkinti komfortu, aplinka. Beje, tuo metu nebuvo reglamentų, kaip užtikrinti komfortą, koks turėtų būti termoizoliacinių medžiagų storis.

"Kompanijos vadovai ėmė svarstyti, kodėl rajonas nepatrauklus ir kaip būtų galima pakeisti situaciją. Prieita prie išvados, kad reikia atnaujinti ne tik pastatus, bet ir visą aplinką, o patys namai turi būti energiškai efektyvūs. Nutarta daryti geriau, negu reikalauja teisės aktai", - pasakojo kompanijos BASF atstovas Baltijos šalims, Baltarusijai ir Ukrainai Arturas Indičianskis.

1996 metais buvo parengta koncepcija Bruncko gyvenamajam rajonui atgaivinti. Pagal ją buvo pertvarkyta gyvenamoji aplinka, dėmesys sutelktas į ekologiją ir energinį efektyvumą, parengti tinkami sprendimai, kad būtų kuo mažiau išeikvojama šilumos energijos.

Gyvenamasis rajonas buvo atnaujinamas bemaž dešimtmetį - nuo 1997 iki 2006 metų, pradedant koncepcijos, techninių sprendimų rengimu, baigiant jų įgyvendinimu.

Nuo 1998 metų rinkai buvo pasiūlytas naujas produktas - pilkasis polistireninis putplastis neoporas, pasižymintis didesniu tankiuir geresnėmis šilumos izoliacinėmis ypatybėmis. Būtent ši medžiaga naudota termoizoliuojant atnaujinamus ir naujai statomus pastatus Bruncko gyvenamajame rajone.

"Kvartalas buvo ne renovuotas, bet modernizuotas. Juk neužtenka pakeisti fasadų spalvų, langus ir termoizoliuoti stogus. Buvo tariamasi su gyventojais, kai vykdyti pertvarką, kas jiems suteiktų daugiau komforto: ar šalinti senus balkonus ir įrengti lodžijas, kaip geriau formuoti aplinką", - pasakojo A. Indičianskis.

Kai kurie namai buvo visai nugriauti: vieni todėl, kad jų nebebuvo įmanoma renovuoti, kiti - kad atsirastų daugiau žaliųjų erdvių. Aukštesnių kaip 5 aukštų pastatų čia nėra.

Kvartalinės renovacijos metu energijos efektyvumas pagerintas 80 proc., 80 proc. sumažinta aplinkos tarša - anglies dvideginio išmetimas į atmosferą. Tačiau svarbiausia - gautas labai geras vidaus patalpų komfortas. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad 98 proc. žmonių yra patenkinti vidaus patalpų komfortu, nesijaučia psichologiškai blogiau dėl to, kad gyvena chemijos pramonės giganto pašonėje - oro taršai tai neturi jokios įtakos. Pavyzdžiui, gamybos procesui reikalingas vanduo, paimtas iš upės, atgal išleidžiamas netgi švaresnis.

Kompanijos BASF atstovas A. Indičianskis sakė, kad vadovaujantis koncerno metodika energinis naudingumas matuojamas litrais kuro, sunaudojamo per metus vienam kvadratiniam metrui būsto šildyti. Pagal tai namai skirstomi į 7, 5 ar 3 litrų. Vienas litras prilyginamas 10 kWh energijos.

Energiškai efektyviuose (3 litrų) namuose ne tik panaudoti šiuolaikiniai termoizoliaciniai sprendimai, bet ir įrengta moderni vėdinimo sistema su šilumogrąža, Sumontuoti didesni langai suteikė galimybę geriau įsisavinti saulės energiją, o patobulinta jų technologija neleidžia patirti didelių šilumos nuostolių žiemą. Pasitelkus šiuolaikinius šilumos siurblius atnaujinta ir šildymo sistema. Pagal Europos standartus šie pastatai tapo bemaž nulinio energijos naudojimo.

Daugiau apie projektą: http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~en_GB/portal/show/content/products/foams/neopor_sustainability

"STATYBA IR ARCHITEKTŪRA" INFORMACIJA 2015/5 16 psl.





Renovuoto namo išlaidos atsiperka!

Projekto partneriai