Daugiau

komforto,

mažiau

išlaidų

Pažangūs vėdinimo sprendimai renovuojamame A klasės daugiabutyje

Energiškai efektyvus pastatas neįmanomas be rekuperacinės vėdinimo sistemos.

Rekuperacija, arba šilumogrąža – tai mechaninis patalpų vėdinimas, kurio metu iki 90% šalinamo oro šilumos yra grąžinama į vėdinimo įrenginį ir naudojama tiekiamam lauko orui pašildyti.

Šilumą vėdinimo sistemoje grąžina viena svarbiausių vėdinimo įrenginio dalių – šilumokaitis. Plokšteliniame šilumokaityje į patalpas tiekiamo ir šalinamo oro srautai yra atskiriami plona aliuminio folija. Šalinamo oro šiluma per aliuminio plokšteles sušildo tiekiamą orą. Taigi, kuo aukštesnis įrenginio efektyvumas, tuo daugiau šilumos atiduoda šalinamas oras ir iki aukštesnės temperatūros pašildomas tiekiamas oras. Šiame procese nedalyvauja elektrinis šildytuvas. Rekuperacijos veikimas pagrįstas fizikiniais dėsniais.

Taigi, priklausomai nuo pasirinkto vėdinimo įrenginio efektyvumo, galima sutaupyti iki 90% šilumos, kurią, esant natūraliam vėdinimui, išleistume pro atvirus langus.


Šiam projektui pasiūlėme vieną naujausių mūsų sprendimų – vėdinimo įrenginį su aukšto efektyvumo plokšteliniu šilumokaičiu. Patikimumas ir energijos taupymas yra itin svarbūs aspektai projektuojant KOMFOVENT vėdinimo įrenginius. Kruopščiai atrenkami visi įrenginio komponentai, todėl ir šiuo atveju nesunkiai įvykdėme aukštus šio projekto reikalavimus: pavyzdžiui, buvo reikalaujama, kad suminis ventiliatorių naudojamas energijos kiekis neviršytų 0,45 Wh/m3, o mūsų įrenginyje jis yra tik 0,37Wh/m3. Ne tik ekonomiški ventiliatoriai, bet ir aukštas šilumogrąžos efektyvumas bei pažangi valdymo automatika turėjo įtakos siekiant aukštos pastato energetinio efektyvumo klasės.

Kiekvienoje laiptinėje sumontuotas įrenginys aptarnauja 8 butus.

Vėdinimo įrenginiuose sumontuota naujausios kartos išmanioji automatikos sistema, kurią galima valdyti internetu, todėl gyventojams vėdinimu visai nereikės rūpintis - tai už juos atliks profesionalai.

Sveikas patalpų mikroklimatas, išspręstos problemos dėl langų rasojimo ir pelėsio – visa tai šio namo gyventojams užtikrina KOMFOVENT vėdinimo įranga.

Renovuoto namo išlaidos atsiperka!

Projekto partneriai